OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮTímto, v souladu s nařízením GDPR, o ochraně osobních údajů, v platném znění, uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Blooman Reality, s.r.o. IČO: 27898580, se sídlem Jankovcova 14, Praha 7, 170 00, za účelem poskytnutí ubytování. Osobní údaje předané tímto způsobem budou uloženy v databázi společnosti maximálně po dobu 10 let. Z důvodů udržování aktuálnosti dat zároveň souhlasím se zasíláním emailové komunikace.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Poskytovatel softwaru: SPOJE.NET spol. s.r.o., Poskytovatel cloudových služeb: HotelTime Solutions a.s.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení GDPR máte právo:
· vzít souhlas kdykoliv zpět,
· požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
· požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
· vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
· požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
· v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Odvolání souhlasu se zveřejněním či zpracováním poskytnutých dat lze telefonicky na čísle 608 780 001 či e-mailem na michaela@rehavital.cz
Soubory cookies

Soubory cookies se na těchto stránkách používají způsobem, který nenarušuje soukromí uživatele služeb. Například se používají pro účely měření a výzkumu k určení druhu a objemu využívání internetových stránek. Soubory cookies se mohou rovněž používat v rámci přímého marketingu cíleného na firmy nebo k marketingu vycházejícímu ze seznamů uživatelů či k opětovnému marketingu. Cílem takového marketingu je poskytování informací o aktuálních službách společnosti těm uživatelům, kteří dříve internetové stránky společnosti navštívili. Neshromažďujeme žádné osobní údaje o uživateli, jako např. e-mailové adresy, telefonní čísla nebo čísla kreditních karet.

Soubory cookies neumožňují přístup k úložišti dat na koncovém zařízení (např. pevný disk) ani kopírování dat z něj. Uživatel může používání souborů cookies zablokovat změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči, ale to může způsobit omezení funkčnosti stránek, a proto tuto volbu nedoporučujeme. Uživatel může soubory cookies ve svém internetovém prohlížeči rovněž kdykoli smazat.

Společnost Blooman Reality, s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje k následujícím účelům: kontaktování zákazníků, představování produktů a služeb společnosti Blooman Reality, s.r.o. (včetně cíleného e-mailového marketingu, internetové inzerce a osobních prodejních telefonátů), získávání a zpracovávání zpětné vazby, poskytování vyžádaných informací a poskytování poptaných či objednaných produktů a služeb společnosti Blooman Reality, s.r.o.
Uživatelé mohou být vybráni pro účely marketingu s využitím systémů třetích osob (např. Google) na základě seznamů uživatelů. Marketing vycházející ze seznamů uživatelů využívá seznamů vytvořených pomocí uživatelských souborů cookies používaných na těchto stránkách. Reklamní politika uplatňovaná při marketingu vycházejícím ze seznamů uživatelů zahrnuje i Politiku reklamy vycházející ze zájmů (Interest-Based Advertising Policy) společnosti Google Inc., jejíž nejaktuálnější verze je dostupná na stránkách http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465. Uživatelé si mohou v případě potřeby nastavit parametry marketingu vycházejícího ze seznamů uživatelů na stránkách Your Online Choices (Vaše internetové volby): http://www.youronlinechoices.com/fi. Reklamní nastavení marketingových aktivit zajišťovaných společností Google lze spravovat zde: http://google.com/ads/preferences.

Analytické údaje o stránkách

Tyto internetové stránky využívají analytické údaje o stránkách – např. služby Google Analytics, což je služba poskytování analytických a statistických údajů o internetových stránkách provozovaná společností Google Inc. (dále jen "Google"). Analýza internetových stránek využívá soubory cookies (textové soubory) k vyhodnocování návštěvnosti, budování publika pro retargeting, propojení s účtem AdWords a sbírání údajů o návštěvnících demografické a zájmové povahy daných internetových stránek. Informace vytvořené těmito soubory cookies (např. IP adresy) se přenášejí a ukládají na straně poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé služeb následně využívají tyto informace k tvorbě zpráv a hlášení pro majitele internetových stránek a k nabízení dalších služeb týkajících se aktivity na internetových stránkách a využívání internetu vůbec.
Poskytovatelé služeb mohou přenášet určité údaje třetím osobám v případech, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy tyto třetí osoby zpracovávají informace jejich jménem.
Poskytovatelé služeb nebudou spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, jež mají v držení. Ukládání souborů cookies můžete zakázat změnou nastavení svého internetového prohlížeče, ale tato volba může omezit některé funkce našich internetových stránek.
Používáním a procházením těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že poskytovatelé služeb analýzy internetových stránek mohou zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s touto politikou pro účely zde popsané.

Doplnění

Společnost Blooman Reality, s.r.o. může tuto strategii upravit či případně změnit, upravit či znemožnit přístup k těmto stránkám nebo k obsahu těchto stránek kdykoli bez předchozího oznámení nebo případně s ním. Datum účinnosti této strategie je pro vaši informaci uvedeno výše. Rozhodne-li se společnost Blooman Reality, s.r.o. tuto strategii změnit tak, že to povede k zásadním a nepříznivým změnám ve způsobu, jakým společnost Blooman Reality, s.r.o. shromažďuje či zpracovává vaše osobní údaje jí sdělené prostřednictvím těchto internetových stránek, umístí oznámení o takových změnách na těchto stránkách.
Hotel Rehavital v Jablonci nad Nisou hodnocení