COVID-19

Aktuální informaceVážení hosté, děláme vše pro to, aby váš pobyt u nás byl bezpečný a současně příjemný.

Ubytovací služby lze poskytnout pouze od 24.5.2021:

a) osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že

i) absolvovaly nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 5 sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

ii) jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

iii) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

c) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky

d) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek

Hotelové wellness bude v provozu od 14.6.2021.


Z preventivních důvodů kontrolujeme naše hosty při příjezdu bezkontaktním teploměrem. V případě zvýšené teploty host nemůže být ubytován.

U návštěvníků využívající naše wellness služby si při naměření zvýšené teploty vyhrazujeme právo nevpustit klienta do prostor a neposkytnout rezervované služby. Každý ubytovaný host navíc vyplňuje čestné prohlášení - Prohlášení o bezinfekčnosti.

Jsme připraveni se o vás postarat i v tomto čase a prosíme vás o spolupráci při dodržování hygienických a bezpečnostních opatření. Upozorňujeme vás, že ve vnitřních veřejných prostorách aktuálně platí vládní nařízení o nošení roušek.

Prosíme, mějte svou roušku vždy po ruce. Roušku lze odložit jen při konzumaci a v prostorách wellness. Používejte roušky v prostorách recepce, lobby, výtahu a na chodbách.

Dle pokynů hygieniků pravidelně a ve zvýšené četnosti dezinfikujeme veřejné prostory. Na vybraných místech jsou vám k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a na recepci máme pro vás jednorázové roušky.

Děkujeme, že jste k nám s důvěrou zavítali, a přejeme vám příjemný pobyt.
Hotel Rehavital v Jablonci nad Nisou hodnocení